Facebook
Youtube realizowane projekty

Remont chodnika na ul. Glinkowej

W ramach funduszu sołeckiego zakres prac opiewał dodatkowo na 21468.96 zł.