Facebook
Youtube realizowane projekty

Remont pomników Powstańców Wielkopolskich

„Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”

Zadanie polegało na wyremontowaniu Pomnika Powstańców Wielkopolskich w Śmiglu oraz wymianie nagrobka Józefa Kozicy w Czaczu.

Wartość programu: 87.870,00 zł,  dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 67.000,00 zł, wkład własny gminy  17.870,00 zł.