Facebook
Youtube

Remont świetlicy wiejskiej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.