fb Wirtualny spacer
27 lipca 2020

Rewitalizacja centrum cd.

W tym roku realizowany jest ostatni etap rewitalizacji Centrum Kultury w Śmiglu. Obejmuje wymianę kostki chodnikowej wokół budynku, wyodrębnienie bezpiecznego dojścia do placu zabaw oraz nowe zagospodarowanie terenów zielonych przylegających do obiektu. W tym zakresie zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów oraz budowę klombu ozdobnego z kwiatami  przed głównym wejściem. Wartość umowy na „Rewitalizację pomieszczeń i otoczenia Centrum Kultury w Śmiglu – prace adaptacyjno-wykończeniowe w Domu Kultury – utwardzenie terenów wokół i wykonanie terenów zielonych” opiewa na kwotę 336 014,87 zł brutto.

Przypomnijmy, że cała rewitalizacja pomieszczeń i otoczenia centrum obejmuje także remont budynku prowadzony w 2018 i 2019 roku. Wówczas na prace adaptacyjno wykończeniowe, w tym modernizację biblioteki i pracowni wydatkowano 2 618 361,84 zł.

Refundacja kosztów dotacji z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zaplanowana jest do kwoty 1.119.470,30 zł. 

AKA

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych