Facebook
Youtube realizowane projekty

Robaczyn doposażył świetlicę

W grudniu ubiegłego roku zakończono realizację projektu pt. „Doposażenie świetlicy sołectwa Robaczyn”. 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Program Wielkopolska Odnowa Wsi w kwocie 2520,00 zł co stanowiło niespełna 50% kosztów zadania. Pozostała część została pokryta z budżetu gminy, w tym funduszu sołeckiego. Celem przedsięwzięcia było podniesienia standardu sali wiejskiej poprzez zakupienie nowego wyposażenia. Za najbardziej istotne uznano zakupienie krzeseł w liczbie 60 szt. i zlewu dwukomorowego. Nowe krzesła zastąpiły nieodporne na plamy krzesła materiałowe, zaś kuchnia przy sali wzbogaciła się o duży wygodny w użyciu zlew.

 MT