Facebook
Youtube

Rozmawiali o ASF

W sali wiejskiej w Poladowie 6 września 2017 r., odbyło się spotkanie rolników z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Kościanie poświęcone chorobom zakaźnym zwierząt gospodarskich, z szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Doktor Katarzyna Szulańczyk-Mencel przedstawiła aktualną sytuację dotycząca ASF w Polsce i przypomniała zasady bioasekuracji w gospodarstwach rolnych.