Facebook
Youtube

Ścieki tańsze od 1 maja

Od 1 maja br., po uwzględnieniu dopłaty i obniżki w wysokości 50 gr. netto, stawka za odbiór 1 m3 ścieków socjalno-bytowych wyniesie 8,32 zł brutto. Stawki za wodę i ścieki w przeciągu ostatnich trzech lat uległy obniżeniu. Dla porównania odbiór 1 m3 ścieków w 2015 roku kosztował w gminie brutto 9,40 zł.

Startując na stanowisko burmistrza, jednym z moich priorytetów było postarać się o obniżenie ceny za ścieki i wodę. Dzięki dobremu zarządzaniu spółką udało się nam już o ponad złotówkę obniżyć cenę za ścieki przy jednoczesnym dalszym inwestowaniu w unowocześnianie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w całej gminie. Mam nadzieję, że w przyszłości i cena za wodę ulegnie obniżce  ­– komentuje burmistrz Małgorzata Adamczak.

Od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018 r. we wszystkich czterech grupach taryfowych, cena za 1m3 odprowadzanych ścieków zmaleje. Oznacza to, że mniej zapłacą zarówno mieszkańcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorcy. Stawki za zużycie wody pozostaną na dotychczasowym poziomie. Nie ulegnie także zmianie wysokość opłat abonamentowych.

AKA