fb Wirtualny spacer
13 listopada 2018

Sensory jakości powietrza

12 października 2018  Gmina Śmigiel  zakończyła realizację zadania pt. "Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza w Gminie Śmigiel". Dzięki realizacji zadania zakupiono 7 sensorów mierzących parametry jakości powietrza, które zamontowane zostały w Bronikowie, Bruszczewie, Czaczu, Karśnicach, Starym  Bojanowie oraz dwa w Śmiglu.

Dzięki zamontowanym urządzeniom każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia na stronie internetowej Gminy Śmigiel www.smigiel.pl zakładka dla mieszkańców danych o stanie i prognozie jakości powietrza. Ponadto zakupiono detektory do stwierdzania poziomu szkodliwych pyłów, a urzędnicy ukończyli szkolenie  nt. prawidłowego pobierania materiałów do badań próbek odpadów paleniskowych.

Gmina Śmigiel, poprzez zamontowanie sieci czujników i kontrolę pyłów z pieców będzie miała możliwość:

- przewidywania jakości stanu powietrza,

- dokładnego sprawdzenia newralgicznych punktów gminy i przeanalizowania, dlaczego to miejsce cechuje się szczególnie wysokim stężeniem szkodliwych substancji w powietrzu,

- zbadania przyczyn problemu co do konkretnej lokalizacji,

- sprawdzenia faktycznego stanu powietrza w czasie rzeczywistym i zwiększenia świadomości mieszkańców, co zmieni ich nawyki dot. ochrony środowiska,

- informowania społeczeństwa o jakości powietrza w dłuższej perspektywie czasu spowoduje większą świadomość dot. źródeł zanieczyszczeń i stanu jakości powietrza, co pozwoli na efektywniejsze planowanie inwestycji i architektury np. parków, osiedli domków jednorodzinnych itp.

Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych