fb Wirtualny spacer
09 kwietnia 2020

Śmigielski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców

ŚMIGIELSKI PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I

W związku z epidemią koronawirusa zmieniły się potrzeby przedsiębiorców. Starając się ułatwić im ten trudny czas, wypracowujemy Śmigielski Pakiet  Pomocowy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie m.in. poprzez:

  • Przedsiębiorcy, którzy w wyniku wprowadzonego stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Przedsiębiorcy, którzy w związku z wprowadzonym stanem epidemii musieli zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznie ograniczyć jej funkcjonowanie mogą wnioskować także o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 3) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Przedsiębiorcy, którzy w wyniku wprowadzonego stanu epidemii musieli zamknąć lokale i zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznie ograniczyć funkcjonowanie swojej działalności mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu najmu, dzierżawy lokali komunalnych lub innych terenów gminnych.

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 lub załącznik nr 6) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Spełniając warunki określone w przepisach prawa zostają przesunięte terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  z 31 marca 2020 r. na dzień 30 czerwiec 2020 r.  bez dodatkowych kosztów. Gmina nie prowadzi windykacji tych należności.

 

  • W okresie stanu epidemii Urząd nie podejmuje żadnych czynności egzekucyjnych dotyczących przekroczenia terminu płatności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

 

 

 

Warunkiem uzyskania wsparcia w określonych powyżej formach jest pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19.

 

II

Gmina Śmigiel posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w  Gostyniu, z wsparcia którego korzystają także przedsiębiorcy z gminy Śmigiel.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i jego negatywnym wpływem na większość działalności gospodarczej Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych wdrożył bezpłatnie następujące rozwiązania:

  1. dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych,
  2. poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu,
  3. 100 mln zł na poręczenia kredytów i pożyczek,
  4. 20 mln zł na odnawialne linie poręczeń wadialnych.

 

Powyższe rozwiązania są propozycją na chwilę obecną. W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi w Parlamencie, Burmistrz Śmigla wspólnie z Radą Miejską Śmigla będą analizować na bieżąco prawne możliwości dotyczące wypracowania jak najskuteczniejszej pomocy dla mieszkańców gminy Śmigiel.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych