fb Wirtualny spacer
09 kwietnia 2020

Śmigielski Pakiet Pomocowy dla Przedsiębiorców

ŚMIGIELSKI PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I

W związku z epidemią koronawirusa zmieniły się potrzeby przedsiębiorców. Starając się ułatwić im ten trudny czas, wypracowujemy Śmigielski Pakiet  Pomocowy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie m.in. poprzez:

  • Przedsiębiorcy, którzy w wyniku wprowadzonego stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Przedsiębiorcy, którzy w związku z wprowadzonym stanem epidemii musieli zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznie ograniczyć jej funkcjonowanie mogą wnioskować także o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 3) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Przedsiębiorcy, którzy w wyniku wprowadzonego stanu epidemii musieli zamknąć lokale i zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej lub znacznie ograniczyć funkcjonowanie swojej działalności mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu najmu, dzierżawy lokali komunalnych lub innych terenów gminnych.

 

Wymóg: złożenie wniosku (załącznik nr 4 lub załącznik nr 5 lub załącznik nr 6) z dokumentacją (załącznik nr 7 lub zaświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis w ostatnich 3 latach, załącznik nr 8 i załącznik nr 9).

 

  • Spełniając warunki określone w przepisach prawa zostają przesunięte terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –  z 31 marca 2020 r. na dzień 30 czerwiec 2020 r.  bez dodatkowych kosztów. Gmina nie prowadzi windykacji tych należności.

 

  • W okresie stanu epidemii Urząd nie podejmuje żadnych czynności egzekucyjnych dotyczących przekroczenia terminu płatności z tytułu podatków oraz należności cywilnoprawnych.

 

 

 

Warunkiem uzyskania wsparcia w określonych powyżej formach jest pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  COVID-19.

 

II

Gmina Śmigiel posiada udziały w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w  Gostyniu, z wsparcia którego korzystają także przedsiębiorcy z gminy Śmigiel.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i jego negatywnym wpływem na większość działalności gospodarczej Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych wdrożył bezpłatnie następujące rozwiązania:

  1. dodatkowy 6-miesięczny okres poręczenia do istniejących zobowiązań kredytowych,
  2. poręczenie na okres karencji w spłacie kredytu,
  3. 100 mln zł na poręczenia kredytów i pożyczek,
  4. 20 mln zł na odnawialne linie poręczeń wadialnych.

 

Powyższe rozwiązania są propozycją na chwilę obecną. W związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi w Parlamencie, Burmistrz Śmigla wspólnie z Radą Miejską Śmigla będą analizować na bieżąco prawne możliwości dotyczące wypracowania jak najskuteczniejszej pomocy dla mieszkańców gminy Śmigiel.

Pliki do pobrania

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych