fb Wirtualny spacer
12 lipca 2017

Spotkanie konsultacyjne

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Śmigiel na lata 2017-2023” mam przyjemność poinformować, iż w dniu 21 lipca 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

 

Celem spotkań, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie spotkań zorganizowane zostaną warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

 

Spotkania informacyjne przeprowadzone będą z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, których celem jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

1. 21 lipca 2017 r. w budynku Domu Działkowca im. Władysława Piocha w Śmiglu, przy ulicy Konopnickiej 6, o godzinie 11:00, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych, kierownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostkom organizacyjnym.

 2.     21 lipca 2017 r. w budynku Domu Działkowca im. Władysława Piocha w Śmiglu, przy ulicy Konopnickiej 6, o godzinie 14:00, dedykowane w szczególności radnym, sołtysom, mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.

 

W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną także ankiety oraz wywiady.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie www.smigiel.pl oraz zgłaszania propozycji, uwag i opinii z wykorzystaniem formularza ankiety.

 

                                                                                                                                                        Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych