fb Wirtualny spacer
01 grudnia 2017

Sprostowanie do ulotki o segregacji odpadów

W związku z przygotowaną na zlecenie Gminy Śmigiel i rozdystrybuowaną ulotką informacyjną pn. „Gra w kolory, czyli … zasady segregacji odpadów na terenie Śmigla” informujemy, że zasady segregacji odpadów określone w w/w ulotce są zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017, poz. 19), które obowiązuje od dnia 01.07.2017 roku.

Jednak zgodnie z § 6 omawianego rozporządzenia zostały wyznaczone okresy przejściowe na dostosowanie się do wymogów określonych w w/w rozporządzeniu. 

W przypadku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, któremu Gmina Śmigiel powierzyła obowiązki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, z uwagi na okres obowiązywania umów na odbiór odpadów podpisanych z przedsiębiorcami odbierającymi odpady okres przejściowy kończy się 01.01.2020 roku.

Reasumując na terenie miasta i gminy Śmigiel do 31 grudnia 2019 roku nadal obowiązują niezmienione zasady segregacji odpadów określone przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w ulotkach i poradnikach dotyczących segregacji odpadów, przygotowanych przez Związek.  

Poniżej link do strony KZGRL na której znajdują się informacje o segregacji odpadów na terenie działania związku, w tym gminy Śmigiel.  

http://kzgrl.pl/jak-postepowac-jak-segregowac/ulotki-informacyjne

Za zaistniałą sytuacją przepraszamy.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych