Facebook
Youtube realizowane projekty

Stypendystki uhonorowane

Roczne stypendium przyznane przez Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego otrzymały dwie uczennice z gminy Śmigiel: Wiktoria Piotrowska ze Starego Bojanowa oraz Joanna Licha z Przysieki Polskiej. Zarząd stowarzyszenia przyznał też nagrody, otrzymały je: Wiktoria Szczerbal oraz Wiktoria Lemańska, obydwie ze Śmigla.

Akty nadania stypendiów oraz nagród, podczas październikowej sesji Rady Miejskiej Śmigla, wręczył stypendystkom Cezary Trosiak - prezes stowarzyszenia. Gratulacje uczennicom złożyli również: burmistrz Małgorzata Adamczak oraz przewodniczący rady Wiesław Kasperski.

To już kolejny rok, kiedy dofinansowujemy stypendia Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego. Edukacja naszej młodzieży jest dla nas bardzo ważnym zadaniem, dlatego nie zamierzamy rezygnować ze wspierania rozwoju młodych umysłów - podsumowuje burmistrz Małgorzata Adamczak.

AJ