fb Wirtualny spacer
16 listopada 2021

Świetlica w krowie łaty

W październiku zakończyła się realizacja zadania pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Spławiu”. Celem projektu było kontynuowanie tworzenia w Spławiu wioski tematycznej, gdzie tematem przewodnim są krowy i elementy mleczarskie. Jest to jedno z założeń Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Spławie, którą mieszkańcy wypracowali podczas warsztatów w 2018 r.  Jednym z działań wpisanych w tą strategię jest zmiana wystroju świetlicy wiejskiej. Świetlica wiejska po remoncie została „przekształcona” w  pomieszczenie „mleczarskie”. Pojawiły się zdjęcia krów, kany mleczne, dzbanki, kubki i inne „łaciate gadżety”.

Koszt remontu świetlicy wyniósł 54.000,83 zł. z czego 37.800,00 zł to dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Wielkopolska odnowa Wsi 2020+”. Pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy Śmigiel i funduszu sołeckiego. Ponadto część działań zaplanowanych w projekcie zostało wykonanych dzięki pracy społecznej mieszkańców Spławia oraz użyczeniu przez nich sprzętu i narzędzi. Wykonali oni drobne prace związane z przygotowaniem świetlicy do remontu, prace porządkowe, odnowili ławki i stoły.

MT

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych