Facebook
Youtube realizowane projekty

Szkolenie z gier i zabaw

Fundacja Małgorzaty Glinki, Szkoła Podstawowa w Śmiglu oraz UKS Śmigiel byli organizatorami szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej z zakresu gier i zabaw ruchowych z elementami piłki siatkowej. Szkolenie odbyło się 4 grudnia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Śmiglu. Prowadząca dr Małgorzata Paczyńska-Jędrycka z Uniwersytetu Szczecińskiego pokazała jak wykorzystywać gry i zabawy ruchowe w kształtowaniu sprawności ogólnej dzieci oraz aktywizowaniu ich do aktywności ruchowej poprzez zajęcia sportowe z elementami piłki siatkowej. Jest to nowy projekt „Glinka Academy”, której członkiem jest klub UKS Śmigiel mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

RP