fb Wirtualny spacer
12 listopada 2019

Tak świętowano niepodległość na Ziemi Śmigielskiej

Z okazji Święta Niepodległości w Śmiglu tradycyjnie odbył się apel pamięci przed pomnikiem hm. Łukomskiego, a także okolicznościowa Msza św. w kościele pw. NMP Wniebowziętej.

Uroczystość, poprowadzoną przez hufiec ZHP w Śmiglu, uświetniły poczty sztandarowe, Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z grupą mażoretek Towarzystwo Śpiewu Harmonia oraz salwa honorowa oddana z historycznej armatki przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Śmiglu. W obchodach, obok mieszkańców gminy, wzięły udział delegacje samorządu, szkół z gminy Śmigiel oraz miejscowych organizacji i instytucji. Dla uczestników uroczystości biało-czerwone rozety wykonały seniorki z śmigielskiego Klubu Seniora „Tęcza”.

Dzień wcześniej mieszkańcy Ziemi Śmigielskiej mogli wziąć udział w niepodległościowym koncercie w Centrum Kultury. Występ rozpoczął chór Harmonia, po którym zaprezentowały się pary taneczne z Wielkopolskiego Klubu Tańców Polskich z Poznania. Koncert zakończył spektakl teatralny “Legenda o poznańskich koziołkach” w wykonaniu grupy teatralnej “Małe Zwierciadło” pod kierunkiem Kingi Kaźmierczak i Krzysztofa Chudaka. Dopełnieniem całości były opowieści poświęcone walce Polaków o niepodległość, które przedstawił prowadzący koncert Piotr Filipowicz. Organizatorami obchodów w Śmiglu byli: Burmistrz Śmigla, Centrum Kultury w Śmiglu, Śmigielskie Towarzystwo Kulturalne oraz Komenda Hufca ZHP w Śmiglu.

W Starym Bojanowie 11 listopada Święto Niepodległości połączono z upamiętnieniem Powstańców Wielkopolskich spoczywających na miejscowym cmentarzu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele pw. św. Teresy, po której w ramach ogólnopolskiej akcji “Niepodległa do hymnu!” odbyło się wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość zakończyła się upamiętnieniem powstańców spoczywających na parafialnym cmentarzu. Jej uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny, by na grobach czterech z sześciu spoczywających tam powstańców: Wawrzyna Leciejewskiego, Macieja Owsiannego, Wincentego Tryjanowskiego i Walentego Przybyszewskiego złożyć pamiątkowe tabliczki. O oznakowanie mogił Władysława Linke i Antoniego Wojciechowskiego zadbały już wcześniej rodziny powstańców. Na wszystkich mogiłach powstańców obecne delegacje oraz uczniowie złożyli kwiaty oraz znicze. Uroczystość w Starym Bojanowie odbyła się przy współudziale Urzędu Miejskiego Śmigla, Rady Sołeckiej wsi Stare Bojanowo, Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Starym Bojanowie oraz Zespołu Szkół w Starym Bojanowie.

Śmigielski samorząd w 2019 roku zakupił pamiątkowe tabliczki dla powstańców spoczywających na cmentarzu w Starym Bojanowie oraz w Bronikowie i Wonieściu. W dwóch ostatnich miejscowościach uroczystości złożenia pamiątkowych tabliczek odbędą się w grudniu. W kolejnym roku samorząd planuje, kontynuację rozpoczętej przez szkołę w Czaczu, akcji znakowania grobów na cmentarzu w Czaczu oraz oznakowanie mogił powstańców spoczywających na śmigielskiej cmentarzu.

W obchody Święta Niepodległości włączyła się również śmigielska grupa motocyklowa Wind Wolves organizując 11 listopada II Rajd Motocyklowy 101 km na 101-lecie Niepodległości. Motocykliści wyruszyli ze Śmigla, by złożyć hołd walczącym o niepodległość Polski odwiedzając miejsca pamięci w Powiecie Kościańskim.

AKA, fot. AKA, CK, Wind Wolves

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych