fb Wirtualny spacer
31 sierpnia 2016

Tęczowy Domek

„Tęczowy Domek” skarbnicą inspiracji, kreatywności i wiedzy dla najmłodszych

Grupa 35. dzieci z gminy Śmigiel uczestniczy w cyklu zajęć ogólnorozwojowych w ramach projektu „Tęczowy Domek”, na realizację którego Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Inga” otrzymało dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego. „Tęczowy Domek” to przedsięwzięcie, którego celem jest wsparcie dzieci oraz wzmocnienie więzi rodzinnych, integracja i aktywizacja rodzin poprzez udział w zajęciach, spotkaniach oraz wyjazdach. W ramach projektu zostały zaplanowane również warsztaty z profilaktyki z elementami zajęć psychoedukacyjnych, rekreacyjnych i kulturowych, dyżury specjalistów, zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców.

Zadanie adresowane jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat z terenu gminy Śmigiel. Zajęcia odbywają się z podziałem na dwie grupy wiekowe. Łącznie zostanie zrealizowanych ponad 200 h. Zajęcia stacjonarne odbywają się na terenie Śmigla, w okresie od 1 sierpnia do 11 grudnia br., w godzinach popołudniowych oraz niektóre soboty, w Szkole Podstawowej w Śmiglu, która na czas trwania projektu udostępni stowarzyszeniu nieodpłatnie lokale do realizacji zaplanowanych zajęć, niezbędny sprzęt komputerowy, sprzęt nagłaśniający oraz dostęp do Internetu. W realizację zadania zaangażowana została wykwalifikowana kadra pedagogiczna: specjaliści pedagogiki (Iwona Nawrocka, Hanna Mielcarek), psychologii (Blanka Jankowska)  i terapeuta (Paweł Kasprzak).  Zaplanowano również spotkanie z policjantem, wyjazdy  w miejsca ściśle związane z realizowaną tematyką, w których uczestniczyć będą dzieci oraz zainteresowani rodzice. Za nami dwa tygodnie półkolonii, które organizowane były w ramach tego programu. Naszymi partnerami są: Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu (wsparcie finansowe rodzin), Zarząd Szkół i Placówek Oświatowych  w Śmiglu oraz Szkoły Podstawowa w Śmiglu.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego oraz we współpracy z Zarządem Szkół i Placówek Oświatowych w Śmiglu, Szkołą Podstawową w Śmiglu
i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Śmiglu
.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych