fb Wirtualny spacer
07 czerwca 2016

Turniej w boule o boule

VI Rodzinny Piknik Osiedla nr 3 w Śmiglu odbył się 6 czerwca. Przy Centrum Kultury osiedlowy zarząd przygotował gry i zabawy zarówno dla dzieci, jak i starszych mieszkańców Osiedla, w tym również turniej w boule o boule, zaś na terenie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego odbyła się biesiada przy grillu. Tegoroczny piknik cieszył się rekordową frekwencją.

Na najlepszych w każdej zabawie czekały nagrody ufundowane przez sponsorów, które wręczały wspólnie przewodnicząca zarządu Donata Malak oraz radna Danuta Strzelczyk.

Zarząd Osiedla nr 3 serdecznie dziękuje mieszkańcom, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Śmiglu za udostępnienie terenu, jak również Ośrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji oraz niezawodnym sponsorom.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych