Facebook
Youtube realizowane projekty

Urząd Statystyczny informuje o zmianie sposobu przeprowadzania badań ankietowych

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w kraju, Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że ankieter statystyczny nie będzie odwiedzał osobiście gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych na trenie gminy Śmigiel w celu realizacji wymienionych badań ankietowych:

Badanie aktywności ekonomicznej ludności,
Kondycja gospodarstw domowych,
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych,
Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach,
Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej,
Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych.
Ponieważ Statystyka Publiczna, w trybie ciągłym, pozyskuje dane niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji, a uzyskane od Państwa informacje są niezwykle istotne, zwracamy się z gorącą prośbą do osób wylosowanych do badań ankietowych o udział w wywiadzie telefonicznym, gdy zadzwoni do Państwa ankieter statystyczny oraz/lub w przypadku badań: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz Badanie Budżetów Gospodarstw Domowych skorzystanie z możliwości realizacji badania przez Internet.

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu odpowiedzą na Państwa ewentualne pytania pod numerem telefonu 61 27 98 302