Facebook
Youtube realizowane projekty

Utwardzenie drogi gruntowej od ul. Osady do Krętej w Starym Bojanowie

Inwestycje w znacznej części została sfinansowano ze środów funduszu sołeckiego -  22000 zł.