Facebook
Youtube

Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej

Inwestycję wykonano w ramach funduszu sołeckiego.