fb Wirtualny spacer
06 lutego 2017

W Bronikowie i Glińsku zakończono budowę

Dobiegła końca realizacja projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo i Glińsko” realizowanego w ramach środków krajowych przyznanych w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 2 806 562,78 zł netto, w tym wielkość przyznanej Gminie Śmigiel pożyczki to 2 557 251,46 zł.

W Bronikowie roboty budowlane rozpoczęto w listopadzie 2015 r, a ich wykonawcą była firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Koszt inwestycji to 2 005 001,43 zł brutto. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC 200 mm – ok. 2,8 km, kanały boczne z rur PVC 160 mm – ok. 540 mb - 87 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm – ok. 1,5 km oraz 3 przepompownie ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 19 lipca 2016 r, natomiast z końcem września 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił na użytkowanie inwestycji.

Na terenie wsi Glińsko roboty budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2016 r, a ich wykonawcą była również firma „ZINSTAL-IZOL-GAZ” Ferdynand Kaczor z siedzibą w Ruchocicach. Koszt inwestycji to 1 124 010,90 zł brutto. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC 200mm – ok. 1,1 km, kanały boczne z rur PVC 160 mm – ok. 300 m - 47 szt., rurociąg tłoczny z rur PE 90 mm – ok. 1,5 km oraz 1 przepompownię ścieków. Prace zakończyły się podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót w dniu 22 grudnia 2016 r, natomiast z końcem stycznia br. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił na użytkowanie inwestycji.

JRP

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych