fb Wirtualny spacer
29 czerwca 2015

Wieści ze Szkoły w Starej Przysiece Drugiej

Tydzień dla bezpieczeństwa

W Zespole Szkół w Starej Przysiece Drugiej od 22 do 24 czerwca obchodzono „Tydzień dla bezpieczeństwa”. W tych dniach na lekcjach uczniowie zapoznawani byli z szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa. W poniedziałek utrwalali zasady poruszanie się uczestników ruchu po drogach, jak również wykazywali się w takich zadaniach jak: przejazd przez tor rowerowy, rozwiązywanie testu czy wykonanie mapek okolicy z miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali piosenki związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach. Wszystkie zadania miały na celu popularyzację zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta.

Drugiego dnia młodzież zgłębiała tematykę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W zorganizowanym turnieju każda z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum musiała zaprezentować umiejętność udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W konkurencjach uczniowie wykonywali opatrunek rany głowy, unieruchamiali złamaną kończynę górną, przenosili poszkodowanego i układali go w pozycji bezpiecznej oraz wykonywali resuscytację krążeniowo-oddechową. Uczniowie odpowiedzialnie podeszli do powierzonych im zadań, wykonując je z namysłem i starannością.

W największą liczbę atrakcji obfitował ostatni dzień obchodów. Wówczas to uczniowie wzbogacali swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na lekcjach dowiedzieli się, jak zachować się podczas ewakuacji oraz jakie są główne przyczyny pożarów i jak im przeciwdziałać; uczniowie wypełniali też ankietę, sprawdzając, czy ich domy są dobrze zabezpieczone przed ogniem. Wiedza i umiejętności pozyskane na lekcjach przydały się tego samego dnia. W szkole przeprowadzona została próbna ewakuacja obserwowana przez strażaków. Wszyscy uczniowie sprawnie i zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas ewakuacji opuścili budynek szkolny i udali się na miejsce zbiórki. Nauczyciele oraz uczniowie starszych klas, pod czujnym okiem strażaków, „walczyli z ogniem” za pomocą gaśnic różnego typu, zaś po ćwiczeniach, specjalnie przygotowane na tę okazję ognisko ugasili strażacy, wykorzystując profesjonalny sprzęt znajdujący się w wozie strażackim. Kto pomyślał, że to koniec, był w wielkim będzie. Po zawodowcach do działań przystąpili ochotnicy i ochotniczki z OSP Wonieść. Uczennice przesieckiej szkoły: Blanka Wawrzyniak, Patrycja Kamińska, Julia Nowaczyk, Julia Kamińska, Olga Michałowska, Marcelina Przybylska, Klaudia Kurzawska i Zuzanna Ratajczak, które aktywnie działają w młodzieżowej drużynie strażackiej, zaprezentowały pokaz musztry, sztafety i bojówkę. Chętni mogli wypróbować swoich sił w sztafecie oraz musztrze poprowadzonej przez Blankę Wawrzyniak. Na zakończenie dla wszystkich przeprowadzono pokaz bojówki. Ogrom atrakcji rozpalił prawdziwy ogień emocji, który ochotniczki sprawnie ugasiły, dostarczając tym samy dzieciom dużo radości.

Olimpiada

Szkolna Olimpiada Sportowa uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Starej Przysiece Drugiej oraz Szkoły Filialnej w Wonieściu odbyła się 22 czerwca w Starej Przysiece Drugiej.

Celem imprezy była promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, integracja zespołów klasowych i szkolnych, konfrontacja własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników z innych klas i szkół, popularyzacja sportu oraz zasad fair play. Na uczestników czekały różnorodne dyscypliny sportowe, m.in.: wyścigi z woreczkami, skoki w workach, rzuty do celu, tor przeszkód, skoki na skakance, turniej piłki nożnej, dwa ognie oraz zagadki w języku angielskim. Było wiele emocji, zabawy i radości. Dodatkową atrakcją w tym dniu było przedstawienie teatralne i piosenka na temat zdrowego odżywiania, przygotowane pod kierunkiem Izabeli Włodarczak i Magdaleny Schulz przez uczestników koła teatralnego oraz zajęć w świetlicy szkolnej.

Nie obyło się bez dyplomów oraz symbolicznych nagród.

Zespół Szkół w Starej Przysiece Drugiej

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych