fb Wirtualny spacer
29 października 2015

Wolontariusze w grupie wyróżnionych

W roku szkolnym 2013/2014 Szkolny Klub Wolontariatu pod opieką Izabelli Szablewskiej zrealizował projekt „Wernisaż szkolnych i lokalnych artystów". Nauczycielkami wspierającymi przedsięwzięcie były Monika Włoch oraz Alicja Przybyłek. Projekt realizowano we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy w ramach programu „Młody Obywatel” oraz międzynarodowego programu CENTERS – „Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji”. W jego ramach wolontariusze nawiązali współpracę z 9 lokalnymi artystami oraz 11 szkolnymi – przeprowadzili z nimi wywiady i przygotowali ich biografie, które zaprezentowali podczas wernisażu - 30 kwietnia 2014 r. w kaplicy poewangelickiej w Śmiglu.

„Wernisaż szkolnych i lokalnych artystów” miał na celu ukazanie społeczności lokalnej, czym jest twórczość, jak mieszkańcy gminy realizują swoje pasje i marzenia oraz kim są lokalni artyści, twórcy i rzemieślnicy. Projekt miał być dowodem na to, że ludzie z małych miejscowości mają wielkie talenty i się w nich realizują. Dla młodszej grupy odbiorców podejmowane działania miały być motywacją do pracy i osiągania celów, zaplanowania ścieżki życiowej w zgodzie ze swoimi marzeniami. Zrealizowana inicjatywa spotkała się z uznaniem w środowisku lokalnym i została wyróżniona trzykrotnie: w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie - podczas ogólnopolskiej uroczystości, która odbyła się 5 czerwca 2014 r. w stolicy. Grupę reprezentowali: Joanna Ziegler oraz Tobiasz Wieczorek. Młodzieży towarzyszyła opiekunka Izabella Szablewska oraz wicedyrektor Joanna Pawlicka. Uroczystość organizowana w ramach międzynarodowego programu CENTERS, do którego przystąpiło 150 szkół z Polski (w tym 18 z Wielkopolski) oraz szkoły z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania) – w tym Szkolny Klub Wolontariusza w Śmiglu z w/w projektem. Patronat nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji, na Zamku Królewskim w Warszawie - 6 czerwca 2014 r., grupa czterech uczennic: Kaja Spychała, Wiktoria Kubiak, Katarzyna Pieśniak oraz Anna Zając wzięła udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, które odbyły się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, a których organizatorem był partner śmigielskiego klubu wolontariusza - Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z Warszawy. Ponadto do stolicy oprócz młodzieży udali się także: ówczesny burmistrz Śmigla - Wiktor Snela jako partner w działaniach podejmowanych od trzech lat przez wolontariuszy w ramach programu „Młody Obywatel”, dyrektor gimnazjum Wanda Judek oraz opiekun wolontariuszy Izabella Szablewska oraz w ramach konkursu „Wolontariat na medal”, którego organizatorem było Stowarzyszenia CENTRUM PISOP z Leszna .

We wrześniu 2015 r. koordynator Izabella Szablewska zgłosiła w/w inicjatywę do konkursu „Otwarta Szkoła 2015”, który ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ostatecznie projekt, jako jedyny z Wielkopolski, znalazł się w grupie 10 wyróżnionych przedsięwzięć, wyłonionych w I etapie konkursu. 21 października br. w śmigielskiej szkole odbyła się wizyta studyjna, która ma na celu wyłonienie laureatów konkursu "Otwarta Szkoła". Podczas kilkugodzinnego spotkania przedstawiciele Fundacji „Kapitan Światełko”, którzy przybyli z Gliwic celem oceny projektu „Wernisaż szkolnych
i lokalnych artystów” w ramach przedsięwzięcia „Otwarta Szkoła 2015”, rozmawiali z dyrektorem szkoły, koordynatorem projektu, nauczycielami, uczniami, lokalnymi artystami, a także podziwiali kaplicę poewangelicką, w której odbył się wernisaż.

Już niebawem ukażą się wyniki, jednak bez względu na ostateczny werdykt, fakt, że przedsięwzięcie znalazło się w grupie 10 wyróżnionych projektów wyłonionych w I etapie konkursu „Otwarta Szkoła 2015" to dla śmigielskiego gimnazjum, wolontariuszy, opiekuna kluby Izabelli Szablewskiej, artystów oraz całej społeczności lokalnej ogromne wyróżnienie, zaś dla uczniów to motywacja do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

ISZ

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych