fb Wirtualny spacer
05 Lip 2017

Wsparcie dla biblioteki

                                              

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

4 lipca 2017 roku Burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak przy kontrasygnacie Skarbnika Piotra Szmytkowskiego podpisała umowę na realizację Operacji pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń lokalu mieszkalnego świetlicy wiejskiej  na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową”.

Celem realizacji operacji jest zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego mieszczącego się w świetlicy wiejskiej w Nietążkowie na bibliotekę publiczną oraz ułatwienie dostępu do kultury osobom niepełnosprawnym poprzez wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, tarasu i dojścia.

Zakres operacji obejmuje: roboty murarskie  wraz z budową tarasu i podjazdu dla osób  niepełnosprawnych, dostarczenie i zamontowanie wyposażenia kuchni, wymianę instalacji elektrycznej, montaż wewnętrznej instalacji gazowej, kanalizacyjnej, wodociągowej i centralnego ogrzewania. Planowane wsparcie wynosi  135 347,00 zł.

MT

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych