fb Wirtualny spacer
27 marca 2020

Wyjaśnienia PKW w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja
dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Śmigiel


Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej nr ZPOW-571-32/20 z 26 marca 2020 r. informujemy, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonywać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 14:00:
1) w formie skanu wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@smigiel.pl, w takim przypadku konieczne jest również wysłanie oryginalnych dokumentów tego zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego Śmigla, Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel z dopiskiem „ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO OKW”. W przypadku zgłoszenia w sposób wskazany powyżej liczy się data otrzymania informacji mailowej a nie data otrzymania oryginału zgłoszenia.
2) poprzez wrzucenie koperty zawierającej oryginały dokumentów zgłoszeniowych do urny na pisma przychodzące znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego Śmigla. Koperta powinna być opatrzona datą złożenia dokumentów oraz dopiskiem jak w punkcie 1.
Kopia upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów może być uwierzytelniona przez osobę zgłaszającą kandydatów a nie przez pełnomocnika wyborczego.
Potwierdzenie doręczenia do Urzędu zgłoszenia kandydatów urzędnik wyborczy lub upoważniony pracownik Urzędu przesyłać będzie na adres mailowy wskazany przez zgłaszającego.
Informacje na temat przyjmowania zgłoszeń kandydatów do OKW uzyskać można w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu 655186911 lub 655186906 oraz pod adresem mailowym promocja@smigiel.pl.

https://bip.smigiel.pl/artykul/201/1937/informacja-dotyczaca-przyjmowania-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych-w-gminie-smigiel

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych