Facebook
Youtube realizowane projekty

Wykonanie chodnika na deptaku łączącym ul. Fechnera z ulicą Kościuszki

Inwestycja została wykonana częściowo ze środków budżetu obywatelskiego - 35000.00 zł