Facebook
Youtube

Wykonanie chodnika przy sali wiejskiej

Inwestycję wykonanow w ramach funduszu sołeckiego.