Facebook
Youtube realizowane projekty

Wykonanie ścieżki edukacyjnej

„W Śmiglu prężnie działamy i strefę edukacyjna dla najmłodszych mamy! - budowa ścieżki edukacyjnej”   

 Zadanie polegało na przygotowaniu treści oraz wykonaniu 13 tablic edukacyjnych z zakresu ekologii, które zostały zamontowane w parku miejskim w Śmiglu.                                                                                                               

Wartość programu: 46.281,00 zł,  dotacja z WFOSiGW 43.966,00 zł, wkład własny gminy  2.315,00zł.