Facebook
Youtube

XIV Włościańskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami

Zgłoszenia zaprzęgu można dokonać na kilka sposobów:

- telefonicznie pod nr tel. 65 5189 334,

- e-mailem na adres: administracja@okfir.pl 

- pocztą na adres Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji  64-030 Śmigiel, ul. T. Kościuszki nr 20

- osobiście w siedzibie Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu,  ul. T. Kościuszki 20 wejście C, poniedziałek-piątek w godz.  8.00-16.00.

Pliki do pobrania: