fb Wirtualny spacer
01 września 2015

XI sesja Rady Miejskiej Śmigla

Podczas sierpniowej sesji radni podjęli jedenaście uchwał, w tym trzy dotyczące kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu Ośrodka Zamiejscowego w Lesznie. Jeden z kandydatów na ławnika Sądu Rejonowego w Kościanie nie spełnił wymogów formalnych, w związku z czym rada podjęła uchwałę o pozostawienie zgłoszenia bez dalszego rozpatrywania. Pozostałe dwie uchwały dotyczyły zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji o pozostałych kandydatach: Annie Wieczorek, Barbarze Drótkowskiej oraz Ireneuszu Nowaku.

Niebawem w Śmiglu pierwszy w gminie żłobek rozpocznie swą działalność. Zgodnie z przepisami nadzór na żłobkami sprawuje burmistrz. W związku z tym radni przyjęli plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Rada ponadto nie wyraziła zgody na przejęcie działki w Robaczynie, na której zlokalizowany jest zabytkowy cmentarz ewangelicki. Za podjęciem takiej decyzji przemawiało kilka czynników, m.in.: wysokie koszty remontu i konserwacji obiektu, a także fakt, że brak jest właściciela działki, tj. podmiotu reprezentującego Ewangelicką Gminę Kościelną w Starym Bojanowie. Jednak ze względu na duże znaczenie cmentarza jako zabytku, samorząd zobowiązał się do corocznego wyodrębniania środków w budżecie na prace porządkowe na terenie cmentarza.

Jedna z uchwał dotyczyła przekazania do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu wniosku skierowanego do Rady Miejskiej Śmigla przez mieszkankę gminy Śmigiel.

Z uwagi na pilną konieczność remontu budynków i lokali komunalnych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej samorządowcy podjęli także uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGKiM na rok 2015 w wysokości 18,66 zł/m2. Kalkulacja dla remontu ponad 11 tysięcy m2 powierzchni dachów opiewa na kwotę prawie 210 tysięcy zł.

Radni dokonali również zmiany siedziby lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Poladowie podczas wyborów do Parlamentu RP. Ze względu na wcześniej zaplanowaną uroczystość rodzinną w sali w wiejskiej w Poladowie, wyborcy z tej wsi, 25 października 2015 r. będą głosowali w Śmiglu w lokalu przygotowanym w Przedszkolu Samorządowym przy al. Bohaterów 7.

Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie „Strategii Polityki Społecznej Gminy Śmigiel do roku 2025” - dokonano zmian w uchwale budżetowej na rok 2015, a także analogicznych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

AKA

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych