fb Wirtualny spacer
29 kwietnia 2016

XVIII sesja Rady Miejskiej Śmigla

Podczas kwietniowej sesji, która odbyła się w ostatni czwartek miesiąca, radni podjęli dziewięć uchwał, w tym jedną związaną z zaplanowaną na 20 maja br. uroczystą sesją Rady Miejskiej w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Śmigiel”. W tym roku na wniosek  Kapituły Rada przyznała ten tytuł  Stefanowi Stachowiakowi - wicestaroście  kościańskiemu, który od lat aktywnie działa w samorządach lokalnych, zarówno powiatowym, jak i gminnym.  

Kolejne trzy uchwały były konsekwencją rezygnacji  dwóch radnych z pełnionych funkcji. Rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego rady złożył Rafał Klem oraz z funkcji przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej zrezygnował Krzysztof Łączny. Obaj panowie zwrócili się z prośbą o powołanie ich do pracy w Komisji Planowania i Rozwoju.

Przyjęto rezygnację radnych i w konsekwencji dokonano uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz zmiany składu osobowego Komisji Planowania i Rozwoju. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej została radna Anna Jaworska, której w wyniku głosowania powierzono również funkcję przewodniczącej komisji. Radni powołali również do składu osobowego Komisji Planowania i Rozwoju Rafała Klema i Krzysztofa Łącznego. Nowym zastępcą przewodniczącego tej komisji została Violetta Karolczak.

W trakcie sesji odbyło się również dwukrotne tajne głosowanie na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kandydatem na to stanowisko zgłoszony został przez przewodniczącego Rady Miejskiej, radny Sławomir Grzelczyk, który w wyniku głosowań nie otrzymał wymaganej liczby głosów, by objąć przedmiotowe stanowisko. Kolejne głosowanie mające rozstrzygnąć kwestię osoby, która obejmie tą funkcję odbędzie się podczas majowej sesji.

Radni dokonali ponadto zmian w bieżącym budżecie, które związane były m.in. z zaplanowanymi inwestycjami dotyczącymi przebudowy ulicy Polnej w Czaczu, Dworskiej w Koszanowie oraz Głównej w Bielawach. Zmianie uległa również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2016-2025.

W trakcie sesji Rada wyraziła także zgodę na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ul. Reymonta 9 w Śmiglu oraz podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek położonych w Śmiglu przy ul. Leszczyńskiej.

Radni zapoznali się także z protokołem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śmiglu oraz sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.

Kolejna sesja Rady została zaplanowana na 24 maja br.  

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych