fb Wirtualny spacer
16 maja 2017

XXIV Biegi Uliczne Śmigla

R E G U L A M I N

               XXIV OTWARTYCH  BIEGÓW  ULICZNYCH  ŚMIGLA

 

I. Termin zawodów

Sobota 10 czerwca 2017 r. od godz. 1000

II. Organizatorzy

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, Centrum Kultury w Śmiglu,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz Urzędu Miejskiego Śmigla.

III. Miejsce i trasa biegów

Meta wszystkich biegów na ul. T. Kościuszki ( przy Centrum Kultury), trasy ulicami miasta.

 

IV. Warunki uczestnictwa

  1.  Zgłoszenia szkół obowiązują pisemnie do dnia 2 czerwca 2017. godz. 1600 (zbiorowe, w poszczególnych grupach wiekowych.), na adres: Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji ul. Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, Tel. 691895631  ( 2 czerwca to ostateczna data wpływu zgłoszenia do organizatora).

2.   Uczestnicy zbiorowi posiadają kartki startowe o wymiarach 14x10 cm. potwierdzone  przez szkołę,               z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem oraz klasą, (poszczególną klasę może reprezentować osoba odpowiadająca rocznikowi urodzenia dla danej klasy).

Zgłoszenia indywidualne do BIEGU OPEN                                                                        

poprzez „Data-Sport” http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3169                                                             

w tym samym terminie do dnia 2 czerwca 2017 (lub do osiągnięcia limitu 200 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń).

3.   Posiadanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna), aktualne  badania lekarskie. Nieletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na start w tych zawodach, którą przedstawiają opiekunom grup szkolnych, natomiast uczestnicy indywidualni przedstawiają zgodę przy zapisie w sekretariacie zawodów.

4.   Strój sportowy dostosowany do warunków pogodowych.

5.   Osobom  zgłoszonym po upływie terminu  2  czerwca  br. , organizator nie zapewnia świadczeń.

                   Konkurencje dziecięce i młodzieżowe

                   uczestnicy z powiatów: Leszno, Kościan, Rawicz, Gostyń, Wolsztyn, Grodzisk, Poznań,  Śrem. (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata).

                        Szkoły Podstawowe (łącznie 8 biegów):

  300 m  -  Rocznik 2008 i młodsi  (klasy II i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy), 

              -  Rocznik 2007  (klasy III , oddzielnie dziewczęta i chłopcy),  

  -  Rocznik 2006  (klasy IV, oddzielnie dziewczęta i chłopcy).

  800 m -   Rocznik 2005- 2004   (klasy V – VI  dziewczęta)

 1000 mRocznik 2005- 2004   (klasy V – VI  chłopcy).

 

                        Gimnazjum (łącznie4 biegi):

1000 mRocznik 2003- 2002   (klasy  I – II dziewczęta),  

1500 mRocznik 2003- 2002   (klasy  I – II chłopcy),  

1000 mRocznik 2001  (klasy  III dziewczęta),  

1500 mRocznik 2001  (klasy  III chłopcy),

 

                        Szkoły Ponadgimnazjalne (łącznie 2 biegi):

5000 mRocznik 2000- 1998   ( dziewczęta),  

5000 mRocznik 2000- 1998   ( chłopcy), 

 

UWAGA !  Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mają do wyboru możliwość startu w kategorii szkół  ponadgimnazjalnych, lub w kategorii OPEN ( czyli z osobami dorosłymi na dystansie 10 km.) (udział uczniów tylko z województwa wielkopolskiego).

                   BIEG  GŁÓWNY - OPEN

Uczestnicy:Rocznik 1997 i starsi oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybrali bieg OPEN

 

                    Organizator ustala górną granice uczestników biegu OPEN na 200 osób 

 

 

Kobiety dystans – 10 km. 

Mężczyźni dystans 10 km.

 

 

UWAGA! Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy wybiorą  BIEG OPEN,  będą klasyfikowani  

                   jak wszyscy uczestnicy biegu OPEN, ( nie punktują na rzecz swojej szkoły ).

 

 

V. Klasyfikacja

1. Klasyfikacja BIEGU OPEN ( pierwsze 6 miejsc ) oddzielnie mężczyźni i kobiety.
2. Klasyfikacja w grupach wiekowych (pierwsze 3 miejsca) oddzielnie mężczyźni i kobiety, (sklasyfikowanie w Biegu Open, wyklucza ponowne klasyfikowanie w grupach wiekowych).

 

                                  Przedziały wiekowe – 7 przedziałów wiekowych:   (obowiązuje rocznik a nie ukończone lata !)

Rocznik  2000-1998    (17-19 lat.),        

Rocznik  1997-1988    (20-29 lat),         

Rocznik  1987-1978    (30– 39 lat),          

Rocznik  1977-1968    (40 – 49 lat),       

Rocznik  1967-1958    (50 – 59 lat),           

Rocznik  1957-1948    (60 – 69 lat),       

Rocznik  1947 i starsi ( 70 lat i starsi).   

3.      Klasyfikacja zespołowa szkół

-  Szkoły Podstawowe,  -  Szkoły Gimnazjalne,  -  Szkoły Ponadgimnazjalne,

Na wynik drużyny składają się punkty zdobyte za miejsca od 1 do 10 w poszczególnych biegach dziewcząt

i chłopców. Przykład: (I miejsce 10 pkt., II miejsce 9 pkt., itd.  X miejsce 1 pkt.)

 

VI. Przewiduje się puchary, dyplomy i nagrody:

            -  puchary za zwycięstwa zespołowe Szkół Podstawowych  

-  puchary za zwycięstwa zespołowe Szkół Gimnazjalnych  

-  puchary za zwycięstwa zespołowe Szkół Ponadgimnazjalnych 

            -  puchary i nagrody w Biegu Open  Kobiet oraz medale okolicznościowe

            -  puchary i nagrody w Biegu Open  Mężczyzn oraz medale okolicznościowe

            -  nagrody w kategoriach wiekowych Kobiet

            -  nagrody w kategoriach wiekowych Mężczyzn

 

VII. Komisja Sędziowska

Ustala ostateczne wyniki na podstawie protokołów zawodów. Ewentualne protesty składać należy sędziemu głównemu w formie pisemnej zaraz po zakończeniu danego biegu.

 

VIII.       UWAGI  ORGANIZACYJANE

-        sekretariat zawodów czynny w dniu 10 czerwca 2017 od godz. 800  w pomieszczeniach Centrum Kultury, lub pod namiotem przy amfiteatrze, z boku Centrum Kultury (przedłożyć należy dowody tożsamości, zezwolenia rodziców na start obowiązują przy indywidualnych zgłoszeniach  nieletnich),

-        obowiązuje  wpisowe 25 zł od osoby (uczniowie szkół, do ponadgimnazjalnych włącznie, zwolnieni są z opłat wpisowego),

-        organizator zapewnia  wszystkim uczestnikom biegów posiłek i napój,

-        obok sekretariatu będą wywieszone mapki biegów,

-        w sprawach różnych dotyczących zawodów kontakt e:mail administracja@okfir.pl

 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.

 

Honorowa Przew. Komitetu Organ.: BURMISTRZ  ŚMIGLA  MAŁGORZATA ADAMCZAK

Kierownik organizacyjny zawodów: ZYGMUNT  RATAJCZAK

Kierownik sportowy zawodów:  TOMASZ FRĄCKOWIAK

Sędzia główny: ROBERT  PLEWKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Trasy Rowerowe Gminy Śmigiel Ciepłe Mieszkanie Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych