fb Wirtualny spacer
27 maja 2016

XX sesja Rady Miejskiej Śmigla

Podczas XX sesji, która odbyła się 24 maja 2016 r. radni podjęli osiem uchwał, w tym dwie dotyczące wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w Śmiglu: sześciu lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku przy ulicy Lipowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym przy ulicy Iwaszkiewicza.

Decyzją rady samorząd przekaże 20 000 zł na wymianę czterech okien w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Czaczu, a także wesprze Powiat Kościański i dofinansuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku Koszanowo - Stare Bojanowo. Na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy 500 tysięcy złotych. Powyższe decyzje finansowe mają swoje odzwierciedlenie w zmianach, które radni wprowadzili na sesji do budżetu. Korekty w bieżącym budżecie dotyczyły również zwiększenia wydatków na realizację innych inwestycji, m.in. wykonanie nowych elewacji na budynkach szkolnych w Starym Bojanowie oraz Starej Przysiece Drugiej, czy planowanej budowie miasteczka ruchu drogowego w Szkole Podstawowej w Śmiglu. Zmianie uległa również Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Śmigiel na lata 2016 – 2025.

Ponadto radni wyrazili zgodę na wniesienie przez gminę aportu do Spółki Wodociągowo-Kanalizacyjnej w Śmiglu w postaci nieruchomości gruntowej w Starym Bojanowie, na której zlokalizowana jest nieczynna hydrofornia oraz ujęcie wody. Po renowacji stacja ta ma zasilić, a tym samym zwiększyć wydajność, punktu uzdatniania wody w Robaczynie.

Rada przyjęła także zmiany w uchwale dotyczącej kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu.

W sesji uczestniczyli także specjalni goście: Adam Młynarek i Norbert Ratajczak - młodzi mieszkańcy gminy Śmigiel, którzy odnoszą sukcesy w judo. Chłopcom towarzyszył trener Mariusz Bąkowski – prezes UKS Junior w Lipnie oraz rodzice. Przewodniczący Rady Wiesław Kasperski wraz z burmistrz Małgorzatą Adamczak pogratulowali młodym sportowcom sukcesów oraz wręczyli im okolicznościowe statuetki.

Ponadto, w programie sesji znalazły się sprawozdania z pracy przedmiotowych komisji rady, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu i oceny zasobów ośrodka, radni zapoznali się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkół w Starej Przysiece Drugiej, a także z działalnością Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, którą przedstawiła Aneta Karkosz – prezes funduszu. Według jej informacji stosunek udziałów, które są w posiadaniu gminy Śmigiel, do liczby przedsiębiorców korzystających z usług funduszu jest zbyt niski, w związku z tym zwróciła się do samorządu o rozważenie możliwości wykupienia dodatkowych udziałów.

AKA

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych