fb Wirtualny spacer
19 lutego 2021

Z cyklu: O ulicach słów kilka ciąg dalszy - ul. Franciszka Witaszka w Śmiglu

Nazwa ulicy została nadana w 1967 r. Obecnie łączy ulicę Kościuszki z ulicą Kraszewskiego.

Rys biograficzny dr med. Franciszka Witaszka został zaczerpnięty z książki pt. „Krąg Starszych Harcerzy Seniorów im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Śmiglu” autorstwa Konrada Nowaka wydanej w 2013 r. Jest to przedruk tekstu, który 11 listopada 2003 r., podczas odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej dr Witaszkowi, odczytał prof. dr hab. nauk med. Eugeniusz Grys.

Franciszek Witaszek – syn Ziemi Śmigielskiej, doktor medycyny ur. 4 września 1908 r.

"Dzieciństwo spędził w Śmiglu. Tu uczęszczał i ukończył Miejską Szkołę dla Chłopców i Dziewcząt. Od 1919 roku uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Męskiego typu klasycznego w Ostrowie Wielkopolskim, które ukończył maturą w 1925 roku. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Już w czasie studiów będąc na III roku medycyny wyróżnia się pracą naukową za którą zostaje odznaczony medalem Karola Marcinkowskiego. Równocześnie studiuje i pracuje w poradni przeciwgruźliczej. W 1931 ukończył studia i uzyskał dyplom lekarza medycyny. W 1932 roku otrzymał stopień dr medycyny w wyniku swojej twórczej pracy naukowej i wrodzonym zdolnościom. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku starszego asystenta i pracownika naukowego Zakładu Higieny i Medycyny Społecznej, a następnie pracownika Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Poznańskiego. W ramach działalności dydaktycznej i naukowej prowadzi zajęcia ze studentami, publikuje prace naukowe i przygotowuje pracę habilitacyjną. Równocześnie był lekarzem zaufania Ubezpieczalni Krajowej, był lekarzem szkolnym i wykładowcą higieny w Szkole Pielęgniarstwa i w Wyższym Studium Katolickim. Dr medycyny Franciszek Witaszek był sekretarzem Związku Lekarzy Obwodu Wielkopolskiego. Pracował w Towarzystwie Higienicznym, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Był jednym z organizatorów Poznańskiego Pogotowia Lekarskiego. W 1937 roku założył fabrykę strun chirurgicznych „Catgut Polski” w Poznaniu jako jedynej w Polsce produkującej na potrzeby kraju i na eksport.

Od wczesnej młodości należał do Związku Harcerstwa Polskiego, już w latach gimnazjalnych był kierownikiem obozów harcerskich, a później wielokrotnie był lekarzem obozowym. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerywa doktorowi Franciszkowi Witaszkowi dotychczasową działalność; dydaktyczną, naukową (w tym pracę habilitacyjną), wychowawczą, społeczną i organizacyjną, która zmienia swój charakter w warunkach okupacji. Jako lekarz społecznik, dobry organizator i lekarz praktyk szczególnie w pierwszych latach okupacji hitlerowskiej, służył Polakom bezinteresownie, leczył i finansowo pomagał rodzinom, którym gestapo zabrało żywicieli. W latach 1940-1942 dr Franciszek Witaszek był dowódcą Poznańskiej Komórki Związku Odwet. Zaprzysiężony działacz ruchu oporu w randze kapitana, organizował i kierował akcjami sabotażowo dywersyjnymi, a także wywiadowczymi dotyczącymi transportu wojsk niemieckich i uzbrojenia wysłanego na front wschodni, które często było blokowane i niszczone. 25 kwietnia 1942 roku zostaje aresztowany przez gestapo w swoim gabinecie lekarskim, który był równocześnie punktem kontaktowym Armii Krajowej. Więziony rzez 9 miesięcy, przesłuchiwany i torturowany nie złamał się. Wielokrotnie proponowaną współpracę z hitlerowcami nie przyjmuje. Odrzuca nawet za cenę darowania mu życia oraz za zaprzestanie prześladowania rodziny, wysłanej do obozów koncentracyjnych. W wyniku odmowy współpraca z okupantem zostaje stracony 8 stycznia 1943 roku w Froncie VII w Poznaniu. Cześć Jego Pamięci."

Franciszek Witaszek jest również patronem Hufca ZHP Śmigiel, a także Szkoły Podstawowej nr 9 w Poznaniu.

 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych