Facebook
Youtube realizowane projekty

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w wym wyposażenia placu zabaw

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.