Facebook
Youtube realizowane projekty

Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zajęcia sportowe dla uczniów  z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej „Im wcześniej i więcej tym skuteczniej”. Zadanie otrzymało dofinansowanie z MSiT.