fb Wirtualny spacer
22 lipca 2016

Zakończenie projektu

Gmina Śmigiel z początkiem roku 2016 r. złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek końcowy rozliczający realizowany w latach 2009 – 2015 Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Śmigiel”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 70 177 925,34 zł z czego Gmina łącznie otrzymała dofinansowanie w wysokości 43 898 096,65 zł. Płatność końcowa, która została przyznana po prawidłowo przygotowanym i zatwierdzonym wniosku końcowym wpłynęła na konto Gminy Śmigiel 26.04.2016 r. w wysokości ponad 3 mln zł.

W ramach inwestycji zostały skanalizowane następujące miejscowości: Śmigiel, Przysieka Polska, Bruszczewo, Czacz, Koszanowo, Nietążkowo, Stare Bojanowo, Nowa Wieś, Stara Przysieka Druga, Robaczyn,  Spławie, Wonieść, Karśnice, Poladowo, Morownica i Karmin. Dodatkowo rozbudowano i zmodernizowano Oczyszczalnię ścieków w Koszanowie oraz wykonano nową sieć wodociągową w ul. Dudycza w Śmiglu. Wszystkie roboty budowlane były prowadzone pod nadzorem inspektorów posiadających stosowne uprawnienia.

Łącznie w ramach Projektu wykonanych zostało ponad 95 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz  przebudowano/ poddano remoncie odcinek o długości ok 1 km. Z nowej sieci kanalizacyjnej korzysta ok 8 tys. nowych użytkowników. Natomiast z prawie 2 km nowej sieci wodociągowej korzysta ponad 170 osób.

W związku z ciągłym rozbudowywaniem sieci kanalizacji sanitarnej niezbędne było wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejącej Oczyszczalni ścieków w Koszanowie. Po rozbudowie przepustowość hydrauliczna oczyszczalni wzrosła z 2700m3/d do 3400 m3/d (dla pogody deszczowej), oraz z 1830 m3/d do 2413 m3/d (dla pogody suchej). Modernizacji została poddana część istniejącej Oczyszczalni w zakresie wymiany urządzeń technologicznych i rozbudowana o jedną komorę reaktora biologicznego ze zbiornikiem uśredniającym oraz zagęszczaczem osadu. Dodatkowo została wykonana nowa część mechaniczna (krata, piaskownik) przed pompownią główną oraz zamontowano kontenerową stację zlewczą. Na terenie Oczyszczalni wybudowano również dwustanowiskowy garaż m.in. dla samochodu WUKO. W ramach Projektu  udało się także zakupić dla Oczyszczalni ścieków nową stację zlewczą, agregat prądotwórczy, rozdzielnicę główną wraz z szafą sterującą, zestaw pomiarowy do analizy ścieków surowych i oczyszczonych oraz wykonano regulację przepływu ścieków surowych.

Dzięki uzyskanym środkom Unijnym Gmina Śmigiel mogła pozwolić sobie na wiele inwestycji, których na pewno nie zrealizowałaby w ramach własnego budżetu. 

Zaadoptuj mnie Szkolenia dla przedsiebiorców Romantyczne Trasy Rowerowe Infrastruktura i środowisko Plastiki
fundusz spójności Szkolenia Komputerowe Fundusze Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych