Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego blaszanego

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.