Facebook
Youtube

Zakup i montaż sprzętu ochrony przeciwpożarowej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.