Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup krzeseł do sali wiejskiej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.