Facebook
Youtube

Zakup krzeseł na salę wiejską

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.