Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup książek dla bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Wsparcie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ramach: „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3

Z dotacji skorzystały dwie szkoły (Śmigiel, Stara Przysieka Druga/Filia Wonieść).

Zadanie polegało na zakupie książek do bibliotek szkolnych oraz realizacji przez bibliotekarki programu merytorycznego.

Wartość programu: 18.102,78 zł, dotacja kuratorium  14.480,00 zł,  wkład własny gminy  3.622,78 zł., wkład szkoły w Śmiglu 2,78 zł.

Szkoły wykorzystały całą dotację gminną i kuratoryjną.