Facebook
Youtube

Zakup ławek na wyposażenie świetlicy wiejskiej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.