Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły filialnej w Wonieściu

Zakup sprzętu komuperowego dla Szkoły Filialnej w Wonieściu został dofinansowany w ramach Programu "Aktywna Tablica".