Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup stołów i grilla oraz lampy solarnej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.