Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup wyposażenia dla OSP - w celu likwidacji skutków awarii

„Zakup wyposażenia dla jednostek OSP: Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo i Nietążkowol w celu zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii".                                                     

Wartość programu: 61.920,13 zł,  dotacja WFOSiGW 32.000,00 zł, wkład własny gminy  29.920,13 zł.