Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

Zakupiono w ramach funduszu sołeckiego.