Facebook
Youtube realizowane projekty

Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP

Wsparcie Ministerstwa Sprawiedliwości – Fundusz Sprawiedliwości

„Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla OSP z terenu Gminy Śmigiel” .

Zadanie polegało na zakupie sprzętu dla OSP Śmigiel, Czacz, Stare Bojanowo, Bronikowo i Nietążkowo.                       

Wartość programu: 84.040,00 zł, dotacja Funduszu Sprawiedliwości 83.199,60 zł, wkład własny gminy 840,30 zł.