Facebook
Youtube realizowane projekty

Zamontowanie Ławki Niepodległości dla samorządów

Wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej

„Ławka Niepodległości dla samorządów” 

Zadanie polegało dofinansowaniu zakupu interaktywnej ławki prezentującej informacje historyczne dot. Powstania Wielkopolskiego i informacje dot. związków gen. J. H. Dąbrowskiego ze Śmiglem. Zakupiono i zamontowano Ławkę Niepodleglości wg projektu MON, wykonano przyłącze kablowe, uporządkowano teren.

Wartość programu: 48.510, 40 zł,  dotacja 23.261,76 zł, wkład własny gminy  25.248,64 zł.