Facebook
Youtube realizowane projekty

Zarządzenie ws. ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

Zarządzenie Nr 225/20

Burmistrza Śmigla

z dnia 12 października 2020 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Śmiglu przy ul. Północnej 17 przeznaczonego do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

  • 1.

 

Ogłasza się wykaz niżej opisanego lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Śmiglu
przy ul. Północnej 17 przeznaczonego do sprzedaży:

 

Położenie

Nr

KW

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości [zł]

numer geodezyjny działki / powierzchnia działki w [ha]

powierzchnia mieszkalna z pomieszczeniami przynależnymi

[m2]

udział lokalu w częściach wspólnych

lokalu z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w gruncie

1

2

3

4

5

6

Śmigiel

ul. Północna 17/2

PO1K/00054873/2

1390

0.1080

71,20

7120/35850

71.174,00

 

Lokal mieszkalny nr 2 położony na parterze i piętrze składa się z:

Trzech pokoi, przedpokoju, w.c., kuchni i łazienki o łącznej pow. 60,80 m2. Do ww. lokalu przynależy: pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 10,40 m2.

 

Powierzchnie wspólne:

Piwnica, korytarz parteru z klatką schodową na poddasze, korytarz poddasza, pomieszczenie w budynku gospodarczym - pralnia, o łącznej pow. 78,78 m2.

 

Księga wieczysta PO1K/00054873/2, prowadzona dla ww. nieruchomości nie wykazuje żadnych obciążeń.

 

  • 2.

 

Dla działki nr geod. 1390 brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym jako struktura przekształceń i intensyfikacji rozwoju osadniczego.

 

  • 3.

 

Cena sprzedaży lokalu podana w wykazie obowiązuje do dnia 13.08.2021 r.

 

  • 4.

 

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni tj. od 12 października 2020 roku do 02 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Śmigla a także zamieszcza
się go na stronie internetowej urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu zamieścić należy w prasie lokalnej.

 

  • 5.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) winny złożyć wniosek w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

  • 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Śmigla

                                                                                                    /-/ Małgorzata Adamczak